Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle Persoonsgegevens die Azerion Gaming verwerkt wanneer je als bezoeker of klant de volgende Gaming Websites of mobiele apps gebruikt:

 • Funnygames
 • Spele
 • Governor of Poker
 • Playtime
 • bgames.com
 • Hyvesgames.nl

In deze Privacyverklaring geven we meer informatie over de Persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en gebruiken wanneer je onze games speelt en de Gaming Websites of apps bezoekt die deel uitmaken van ons gamingplatform. We kunnen jouw gegevens ook gebruiken om jou aanbiedingen te sturen die zijn afgestemd op jouw interesse en voorkeuren. Tot slot vertellen wij je hier ook met wie wij jouw Persoonsgegevens delen, hoe lang we die bewaren en welke rechten je hebt met betrekking tot de verwerking.

Deze Privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Wie wij zijn
 2. De soorten Persoonsgegevens die wij verzamelen en hoe wij die verzamelen
 3. De doeleinden waarvoor wij je gegevens gebruiken
 4. Uitwisseling van Persoonsgegevens met derde partijen
 5. Veiligheid en bewaring
 6. Internationale doorgifte van gegevens
 7. Privacy verzoeken, vragen en klachten
 8. Hoe vaak deze Privacyverklaring wordt bijgewerkt
 9. Portal-specifieke informatie

1. Wie wij zijn

Wij zijn Azerion Gaming B.V. (ook bekend als “Azerion Gaming”), statutair gevestigd te Beechavenue 182, 1119 PX Schiphol-Rijk. Azerion Gaming is verantwoordelijk (de verwerkingsverantwoordelijke) en - in uitzonderlijke gevallen – gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw Persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Wij van Azerion Gaming B.V. (”Azerion Gaming B.V.”, ”wij”, ”ons” of ”onze”) respecteren je privacy en erkennen het belang van het aanbieden van een veilige omgeving voor je Persoonsgegevens. Daarom willen wij duidelijk en helder uitleggen waarom en hoe jouw Persoonsgegevens verwerken .

2. De soorten Persoonsgegevens die wij verzamelen en hoe wij die verzamelen

Als je een van onze Gaming Websites bezoekt of daar een game op speelt, kunnen we verschillende soorten Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven. De gegevens die we gebruiken, zijn afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens verwerken. We zullen slechts jouw gegevens gebruiken voor de doeleinden zoals hieronder beschreven in deze paragraaf en in paragraaf 9 (Portal-specifieke informatie) van deze Privacyverklaring.

Daarnaast gebruiken we niet al jouw verstrekte gegevens. Dit hangt af van de specifieke Gaming Website of app. Zie paragraaf 9 van deze Privacyverklaring voor voor meer informatie over welke gegevens worden verwerkt op de betreffende Gaming Website of app.

2.1 Persoonsgegevens die je zelf hebt verstrekt

Als je onze Gaming Websites bezoekt of een game daarop speelt, kan je bepaalde informatie aan ons verstrekken, of kan je een verzoek krijgen om informatie te verstrekken, waaronder:

 • Naam
 • E-mail
 • Leeftijdsverificatie: wij bieden de mogelijkheid om aan te geven of je jonger bent dan 18 jaar.
 • Gamescores (score-informatie bij het gebruik van de stem-knop)

2.2 Speciale categorieën Persoonsgegevens

Als algemeen principe verwerken we géén ‘Speciale categorieën van Persoonsgegevens en zullen wij je niet vragen om dit aan ons te verstrekken. Bij deze categorie moet je denken aan gevoelige gegevens zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen of filosofische overtuigingen, religie, lidmaatschap van een vakbond, seksuele voorkeuren of geaardheid, gezondheidsgegevens of criminele gegevens.

2.3 Minderjarigen (onder de 18 jaar)

Wij bieden onze gebruikers een keur aan games en Gaming Websites. Sommige van onze games worden graag gespeeld door minderjarigen. Wij vinden van groot belang dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd. Als je aangeeft dat je minderjarig bent, wordt je automatisch doorgelinkt naar een apart Kids Domein waar wij jouw Persoonsgegevens niet verwerken. Zie ook onze aparte Privacy & Cookiebeleid Minderjarigen voor het Kids Domein.

 • Bezoeken van de Gaming Websites: Op onze Gaming Websites of app kun je spelen zonder je te registreren (uitzonderingen daargelaten). Als je die games speelt of één van onze Gaming Websites bezoekt, worden er afgezien van essentiële cookies (zoals hieronder omschreven) geen cookies gebruikt als je aangeeft dat je nog geen 18 bent.
  Als je voor het eerst een van onze Gaming Websites bezoekt of een game daarop speelt, krijg je een cookiemelding te zien en wordt je gevraagd om te bevestigen of je 18 jaar of jonger bent. Deze leeftijdsverificatie methode zal slechts worden gebruikt voor leeftijdscontrole en die gegevens zullen niet worden opgeslagen.
  Als je aangeeft dat je nog geen 18 bent, wordt je automatisch gelinkt naar een aparte Kids Domein en zal er één enkele 'niet volgen'-cookie op je toestel worden geplaatst. Verder worden er geen cookies geplaatst, afgezien van de essentiële cookies die noodzakelijk zijn voor de functionele instellingen en de werking van de website, d.w.z. om je de gevraagde diensten te verlenen en je in staat te stellen binnen de website te surfen en de functies daarvan te gebruiken. In dat geval kunnen we je niet-gerichte advertenties laten zien, aangezien we je geen gerichte advertentie laten zien.
  Als je aangeeft dat je 18 jaar of ouder bent, krijg je vervolgens een cookiemelding te zien waarbij we jou vragen om toestemming voor het wel of niet verwerken van gegevens in de context van gepersonaliseerde advertenties, analyses, sociale media en games van andere uitgevers. Je hebt hierbij het recht je toestemming te allen tijde in te trekken, bijvoorbeeld door je privacyinstellingen te wijzigen.

2.4 Persoonsgegevens die wij ontvangen of genereren uit je gebruik van onze games of Gaming Websites

Als je onze Gaming Websites bezoekt of een game daarop speelt, kunnen we ook toestelgerelateerde informatie verwerken, en informatie over hoe je op onze games of Gaming Websites reageert, waaronder begrepen:

 • Technische gegevens: Wij verzamelen informatie over je toestel/toestelinstellingen en kunnen die informatie combineren met de verschillende toestellen die je gebruikt voor de hieronder omschreven doeleinden. De informatie die we van deze toestellen verkrijgen is o.a. welk soort toestel je gebruikt, online-identifiers (je IP-adres), toestel-ID’s, ID’s voor een game of website, geolocatiegegevens (op basis van je IP-adres), en overige technische gegevens.
 • Cookiegegevens: Zoals nader omschreven in onze Cookieverklaring (”Cookieverklaring”), gebruiken wij cookies en soortgelijke technologie zoals pixels of lokale opslag en laten wij derden gebruik maken van cookies en soortgelijke technologie voor de hieronder omschreven doeleinden. Het proces van het plaatsen van cookies en de reikwijdte van de gegevens die vervolgens kunnen worden verwerkt staat vermeld in ons Cookieverklaring.
 • Jouw gebruik: Wij verzamelen informatie over hoe je onze Gaming Website of games op onze Gaming Website gebruikt. Deze informatie omvat ook je voorkeuren, zoals je belangstelling voor bepaalde categorieën games, je activiteiten, het tijdstip en de duur van je activiteit. Daarnaast verzamelen we informatie over de websites die je naar onze Gaming Website hebben geleid.

2.5 Persoonsgegevens die wij van andere derden verzamelen

In bepaalde scenario’s zullen we je Persoonsgegevens ook van derden verkrijgen, volledig in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Je Persoonsgegevens kunnen door de volgende derden worden verstrekt:

 • Overige derden: Wij kunnen ook van derden (bijv. Google) informatie ontvangen over je geschatte geolocatie (het land waar je woont). Wij gebruiken deze informatie om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de verwerking van je Persoonsgegevens, om bepaalde diensten aan te passen aan je locatie, en om fraude of misbruik tegen te gaan.

2.6 Profilering

Als je hiervoor toestemming verleent via de cookiemelding, kunnen we traceringsmechanismes inzetten om je Persoonsgegevens te traceren voor profileringsdoeleinden. Op die manier kunnen we je relevante content laten zien en onze diensten op jouw interesses afstemmen. Als je bijvoorbeeld regelmatig racegames speelt, zouden we je andere racegames van onze Gaming Websites kunnen laten zien of je reclames laten zien voor auto's of autoaccessoires. Je hebt het recht bezwaar te maken tegen dit soort verwerking. Je kunt ook in je privacyinstellingen je keuzes voor dit soort verwerking te allen tijde beoordelen en wijzigen.

3. De doeleinden waarvoor wij je gegevens gebruiken

Afhankelijk van de Gaming Website die je gebruikt en de door jou gekozen privacyinstellingen kunnen wij je Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

A. Aanbieden en verbeteren van onze games en diensten, zodat

 • je onze games kunt spelen, waaronder begrepen games van derden die je op onze Gaming Websites kunt vinden
 • je gemakkelijk content kunt delen op sociale netwerken
 • we technische ondersteuning kunnen bieden en je verzoeken kunnen beantwoorden
 • we bugs/fouten kunnen opsporen en oplossen
 • we een indicatie krijgen van de populariteit van onze games
 • we de kwaliteit van onze diensten kunnen beoordelen
 • we je online-ervaring kunnen begrijpen en verbeteren
 • we globale financiële rapporten kunnen opstellen voor de betaling van onze zakelijke partners

B. Personalisering van je game-ervaring, zodat

 • je (game) voorkeursinstellingen kunnen worden onthouden
 • je favoriete games kunnen worden getoond
 • we je games kunnen aanbevelen op grond van je voorkeuren
 • we je gepersonaliseerde reclames kunnen tonen
 • we je herkennen als je de volgende keer een van onze Gaming Websites bezoekt.

C. Marketing en analyses, zodat

 • we (al dan niet doelgerichte) reclame in onze games of op onze Gaming Websites kunnen opnemen
 • we de effectiviteit van reklames kunnen meten
 • we je marketingberichten kunnen sturen, kunnen inlichten over nieuwe content en aanbiedingen binnen games kunnen doen

D. Voorkomen van fraude en illegale activiteiten, zodat

 • frauduleuze en verboden gedragingen in onze games of op onze Gaming Websites kunnen worden opgespoord
 • we ons beleid en onze Algemene Voorwaarden kunnen nakomen

E. Om met u te communiceren, zodat

 • we jou klantondersteuning kunnen bieden op basis van je vragen, verzoeken of klachten
 • we jou service-e-mails kunnen sturen, bijvoorbeeld voor account activering of wanneer je je wachtwoord bent vergeten

F. Naleven van onze verplichtingen op basis van de volgende wettelijke grondslagen

 • Je toestemming: Wij verwerken je Persoonsgegevens als je toestemming hebt gegeven voor verwerking voor een specifiek doel. Als je bijvoorbeeld de Gaming Website voor het eerst bezoekt, vragen we je eerst via een melding om je leeftijd te verifiëren. Wanneer je 18 jaar of ouder bent, krijg je vervolgens een cookiemelding te zien om hier wel of niet je toestemming te geven voor de gegevensverwerking in de context van gepersonaliseerde advertenties, analyses, sociale media en games van andere uitgevers. We kunnen je ook 'het kan nog nét'- meldingen sturen en pop-ups voor toestemming voor verdere verwerkingsactiviteiten. Je hebt het recht je toestemming te allen tijde in te trekken, bijvoorbeeld door je privacyinstellingen te wijzigen. Wij wijzen je erop dat dit niet van invloed is op de verwerkingen die wij hebben verricht voordat je je toestemming introk.
 • Uitvoering van een overeenkomst: Wij verwerken je Persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, bijvoorbeeld om de werking van onze games te ondersteunen of de gevraagde diensten te kunnen leveren.
 • Naleving van wettelijke verplichtingen: Wij verwerken je Persoonsgegevens ter naleving van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om te reageren op jouw verzoeken ten aanzien van jouw rechten als betrokkene en andere verplichtingen, zoals het informeren over eventuele wijzigingen in deze Privacyverklaring.
 • Gerechtvaardigde belangen: Wij kunnen je Persoonsgegevens ook verwerken voor zover die verwerking noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen of die van derden, bij het toepassen van passende waarborgen ter bescherming van je privacy. Wij verwerken je Persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het verbeteren en bieden onze service, het verbeteren van je gebruikerservaring en de functionaliteit ervan te garanderen.

4. Uitwisseling van Persoonsgegevens met derde partijen

Wij maken je Persoonsgegevens niet bekend aan partijen die niet gemachtigd zijn die gegevens te verwerken. Voor het beheer van onze diensten delen we je Persoonsgegevens intern met de medewerkers van de verantwoordelijke afdelingen en technische ondersteuning die betrokken zijn bij het gameproces en in elk geval uitsluitend voor zover toegang tot je Persoonsgegevens noodzakelijk is voor het vervullen van hun taak.

Daarnaast, en uitsluitend wanneer dit noodzakelijk is om bovengenoemde doeleinden te verwezenlijken, kunnen wij je Persoonsgegevens aan de volgende ontvangers of categorieën ontvangers doorgeven, of de volgende derden toestemming geven je Persoonsgegevens te verzamelen in verband met je gebruik van onze games of de Games Websites:

 • Externe dienstverleners: Wij kunnen je Persoonsgegevens delen met externe dienstverleners die namens ons diensten verrichten, zoals klantenservicediensten, IT-diensten, hostingservice en de levering van content, analytische diensten voor websites en sociale media, diensten voor gegevensbeheer, diensten voor het delen van gegevens op sociale media, videohostingdiensten en diensten voor meldingen aan gebruikers. Wanneer we je Persoonsgegevens met externe dienstverleners delen, hebben we daarvoor passende overeenkomsten gesloten om ervoor te zorgen dat je Persoonsgegevens worden verwerkt met inachtneming van toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensverwerking.
 • Derden-gamedistributeurs: Op onze Gaming Websites kunnen we games aanbieden van derden-gamedistributeurs. Door een game van een derden te spelen, kunnen je Persoonsgegevens worden verwerkt door de derde-gamedistributeur (rechtstreeks of via het gebruik van cookies of soortgelijke technologie). Wij wijzen je erop dat als je ervoor kiest een game van een derde te spelen, je die game in de omgeving van de derde-ontwikkelaar van die game speelt, waarover wij geen zeggenschap kunnen uitoefenen. We adviseren je daarom de privacyverklaring van die gamedistributeur te lezen voordat je de game gaat spelen.
 • Externe adverteerders: Met jouw toestemming kunnen we je Persoonsgegevens delen met derden-adverteerders of derden-adverteerders toestaan jouw Persoonsgegevens te verzamelen wanneer je onze Gaming Website bezoekt of daarop een game speelt. Als je aangeeft helemaal geen gepersonaliseerde reclame te willen ontvangen, laten we je nog steeds advertenties zien maar die komen misschien niet overeen met je interesses, aangezien die advertenties afgestemd zijn op de content en niet op de gebruiker. Let erop dat je door op een advertentie van een derde te klikken naar de omgeving van die derde-adverteerder kunt worden doorgeleid, en wij hebben geen zeggenschap over die omgeving.
 • Sociale netwerken en daarmee verbonden derden-platforms: Als je bepaalde content op sociale media wilt delen, krijg je de vraag om in te loggen met je inloggegevens voor dat platform. In dat geval wordt er een link naar de website die je wilt delen op de betreffende website of platform voor sociale media geplaatst. Daarnaast kan de dienst voor het delen van informatie via sociale media, die wij gebruiken om het delen van content op sociale netwerken mogelijk te maken, bepaalde informatie verzamelen, zoals je IP-adres, geolocatiegegevens verkregen uit je IP-adres, de URL die naar de website leidt, de datum en het tijdstip waarop je onze Gaming Website hebt bezocht en gebruikt, en of je de toolbar hebt gebruikt om content te delen.
 • Wetshandhaving, overheidsdiensten of rechterlijke macht: Wij kunnen je Persoonsgegevens bekendmaken in antwoord op rechtmatige verzoeken aan openbare bevoegde instanties, waaronder wetshandhavende instanties, overheidsdiensten of de rechterlijke macht.
 • Overige derden: Wij kunnen je Persoonsgegevens eveneens bekendmaken in geval van een beoogde of in gang gezette reorganisatie, fusie, verkoop, samenwerking, opdracht, overdracht of andere vervreemding van ons bedrijf of onze bedrijfsmiddelen, of enig deel daarvan (waaronder begrepen een faillissementsprocedure of een soortgelijke procedure).

Door hierop te klikken zie je een overzicht van de derden met wie wij je Persoonsgegevens kunnen delen of die jouw Persoonsgegevens met ons kunnen delen.

5. Veiligheid en bewaring

5.1 Hoe we jouw Persoonsgegevens beschermen

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen aan de hand waarvan we je Persoonsgegevens beschermen tegen onbedoeld(e), onrechtmatig(e) of onbevoegd(e) vernietiging, verlies, wijziging, toegang, bekendmaking of gebruik. Wij voeren voortdurend updates en tests uit op onze beveiligingsnormen. Daarnaast nemen we alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat derden aan wie wij je Persoonsgegevens doorgeven voldoende bescherming bieden voor Persoonsgegevens.

5.2 Hoe lang wij jouw Persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je Persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verwezenlijken van de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn of voor het vervullen van onze wettelijke verplichtingen. Daarna worden je Persoonsgegevens vernietigd of geanonimiseerd. Meer informatie over hoe lang je Persoonsgegevens door onze zakelijke dienstverleners worden bewaard is hier te vinden op de respectievelijke lijst van derden.

6. Internationale doorgifte van gegevens

In het algemeen worden je gegevens opgeslagen op servers binnen de Europese Unie (EU) / de Europese Economische Ruimte (EER).

Je Persoonsgegevens kunnen echter ook worden gedeeld buiten de EU / EER. Sommige van de niet-EER-landen worden door de Europese Commissie erkend als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen is hier beschikbaar).

Voor doorgifte van Persoonsgegevens vanuit de EER naar landen die door de Europese Commissie niet als adequaat worden beschouwd, hebben wij passende maatregelen getroffen, zoals standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn aangenomen om je Persoonsgegevens gegevens te beschermen. U kunt een kopie van deze maatregelen verkrijgen door hier te klikken.

Wij zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van Persoonsgegevens. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. Wij hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen wij je hierover informeren via deze Privacyverklaring.

7. Privacy verzoeken, vragen en klachten

7.1 Jouw rechten

Voor zover toegestaan door toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming heb je de volgende rechten met betrekking tot je Persoonsgegevens:

 • Toegang verkrijgen tot de Persoonsgegevens die wij van jou bewaren, waaronder begrepen informatie zoals de bron en de categorieën gegevens, het doel van de verwerking, de ontvangers (of categorieën ontvangers) en de respectievelijke bewaartermijn.
 • Verzoeken om een update of correctie van je Persoonsgegevens zodat deze altijd juist zijn.
 • Ontvangen van je Persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar format, waaronder begrepen het recht om je Persoonsgegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 • Verzoeken voor het wissen van je Persoonsgegevens als je denkt dat deze niet meer nodig zijn voor bovengenoemde doeleinden.
 • De verwerking van je Persoonsgegevens beperken in bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer je de juistheid van je Persoonsgegevens hebt betwist, gedurende een termijn waarbinnen wij de juistheid daarvan kunnen verifiëren.
 • Je toestemming intrekken op elk gewenst moment, als je Persoonsgegevens met jouw toestemming worden verwerkt. Wij wijzen erop dat dit niet van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op grond van toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan.
 • Bezwaar maken op specifieke gronden die betrekking hebben op jouw situatie ingeval en voor zover wij je Persoonsgegevens verwerken op grond van onze gerechtvaardigde belangen. In dat geval verwerken wij je Persoonsgegevens niet meer, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor verwerking hebben die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of in het kader van het instellen of voeren van of verweer voeren tegen rechtsvorderingen. Je hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken als wij je Persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden (waaronder begrepen profilering). In dat geval staken wij de verwerking van je Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

7.2 Privacy Office

Als u uw rechten wilt uitoefenen, stuur dan uw verzoek naar het Privacy Office van Azerion Gaming:

Azerion Gaming B.V.
Beechavenue 182
1119 PX Schiphol-Rijk
Nederland
E-mail: [email protected]

Geef in uw verzoek, voor zover mogelijk, aan op welke Persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft en welk recht u wenst uit te oefenen, en verstrek bewijs om aan te tonen dat u de betreffende persoon bent van die Persoonsgegevens. We streven ernaar om binnen één maand op uw verzoek te reageren.

7.3 Vragen, opmerkingen of klachten

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze Privacyverklaring, neem dan gerust contact met ons op. Als je vindt dat wij ons niet aan onze verplichtingen hebben gehouden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de privacyregelgeving.

8. Hoe vaak deze Privacyverklaring wordt bijgewerkt

Wij werken deze Privacyverklaring regelmatig bij. Als er een belangrijke wijziging wordt doorgevoerd die van invloed is op de verwerking van je Persoonsgegevens, ontvang je een melding hierover op onze Gaming Website.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op donderdag 07 Oktober, 2021.

9. Portal-specifieke informatie

In dit onderdeel van onze Privacyverklaring vind je nadere informatie over de manier waarop je Persoonsgegevens worden verwerkt voor de spellen en Spelletjeswebsites (uitzonderingen daargelaten).

Dit onderdeel is ter aanvulling van de algemene informatie over gegevensverwerking zoals hierboven omschreven. Elk thema – zoals hieronder vermeld - zal middels het volgend onderscheid aangeven voor welk spel en Gaming Website dit van toepassing is, namelijk:

* Van toepassing op Spele, Funnygames, Bgames, Hyvesgames en Governor of Poker

** Van toepassing op Spele, Funnygames, Bgames, Hyvesgames

*** Van toepassing op Hyvesgames

Hostingservice en levering van content (*): De portals worden gehost door externe bedrijven die ons voorzien van webservers en webcontent. Wanneer je een verzoek indient, bijvoorbeeld door te klikken op een link op ons platform, wordt de informatie die ervoor zorgt dat aan het verzoek kan worden voldaan (bijv. gegevens over het toestel en informatie over de gevraagde content) naar de externe servers gestuurd. Deze data worden gebruikt om je sneller de gevraagde content te kunnen laten zien. Wij verwerken deze data op grond van ons gerechtvaardigd belang om onze diensten te verlenen en te verbeteren en de goede werking daarvan te waarborgen.

Analytics (*): Wij maken gebruik van webanalysediensten om te begrijpen hoe populair onze spelletjes zijn en om het verkeer op de portals te bewaken, bijvoorbeeld na een wijziging van de website. Hiervoor verwerken wij informatie over je toestel, vragen wij gegevens op (waaronder begrepen de URL van de huidige webpagina en de daarvóór bezochte website) en gegevens van bijzondere gebeurtenissen (bijvoorbeeld als je een link deelt met je vrienden op het platform voor sociale media). Wij kunnen ook je volledige IP-adres verwerken om beter te begrijpen hoe je onze spelletjes of onze website gebruikt en om onze spelletjes en websites te verbeteren. Wij verwerken deze informatie op basis van de toestemming die je in de pop-up voor toestemming hebt gegeven bij je eerste bezoek aan de portals.

Sociale media (*): Je kunt content van de portals met je vrienden via sociale media delen, door op de knop voor delen via sociale media te klikken en de inloggegevens voor je social-mediaplatform te gebruiken. Na je verzoek worden je IP-adres, toestelgegevens en informatie over de link die je wilt delen door de dienstverlener voor het delen via sociale media naar het social-mediaplatform gestuurd waar de link wordt geplaatst. Wij verwerken deze gegevens op grond van je toestemming, die je hebt gegeven door te kiezen voor het delen van onze website of via de cookie pop-up.

Klantenservice(**): Als je contact met ons opneemt voor klantenondersteuning door gebruikmaking van ons e-mailadres, worden je e-mailadres, de inhoud van je verzoek, informatie over je toestel en je IP-adres verwerkt door een extern klantenservicebedrijf, zodat zij jou ondersteuning kunnen bieden. Eerder door jouw gestelde vragen kunnen ons helpen bij het oplossen van een latere vraag. Wij verwerken deze gegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang om je de diensten van een klantenservice te bieden, onze dienstverlening te verbeteren en ons te verdedigen tegen mogelijke toekomstige rechtsvorderingen.

Speldistributeurs (**): Op de portals bieden we spellen aan van derden-speldistributeurs die je Persoonsgegevens kunnen verwerken. Wij laten je op onze Spelletjeswebsites alleen spellen van derden zien als je ons toestemming hebt gegeven voor het tonen van die spellen in de pop-up voor toestemming die je te zien krijgt als je de portals voor het eerst bezoekt. Je kunt kiezen van welke derde-speldistributeur je spelletjes wilt spelen, en welke in verband daarmee je Persoonsgegevens mogen verwerken zoals omschreven in hun respectievelijke privacyverklaringen. Zoals ook al is toegelicht in het algemene informatiedeel, speel je in dat geval het spel in de omgeving van de derde-spelontwikkelaar, waarover wij geen zeggenschap hebben. Het is de derde-speldistributeur die je gegevens verwerkt als je hun spel speelt en die daarvoor je geldige toestemming moet verkrijgen, voor zover van toepassing. Als je van plan bent een spel van een derde te spelen, krijg je een melding dat dat spel door een derde wordt aangeboden. In je privacyinstellingen kan je je voorkeuren te allen tijde wijzigen

Laatst gespeelde spellen (**): Om het je gemakkelijk te maken, laten we je de laatste vijf door jou gespeelde spelletjes zien. Deze informatie wordt lokaal op je toestel opgeslagen en wordt gewist als de browser cache handmatig of automatisch wordt leeggemaakt. Wij verwerken deze informatie op grond van ons gerechtvaardigd belang om je gebruikerservaring zo prettig mogelijk te maken.

Reclame (**): Op de portals vertonen we reclame van verschillende adverteerders. Deze advertenties kunnen gepersonaliseerd zijn of niet-gepersonaliseerd maar aansluiten op de content. Om gepersonaliseerde reclame te laten zien, en uitsluitend als je daarvoor toestemming hebt gegeven, delen we je Persoonsgegevens (je IP-adres, reclame-identificatoren en de informatie dat je toestemming hebt gegeven voor gepersonaliseerde reclame) via onze dienstverlener die het advertentieplatform beheert met derden-adverteerders en reclamenetwerken. Wij gebruiken deze informatie ook om te meten hoe effectief die advertenties zijn. In onze pop-up voor het geven van toestemming, die je te zien krijgt als je voor het eerst onze Spelletjeswebsite bezoekt, kun je kiezen van welke adverteerder je gepersonaliseerde reclame wilt ontvangen, en kan je er ook voor kiezen helemaal geen gepersonaliseerde advertenties te accepteren. In je privacyinstellingen kan je je voorkeuren te allen tijde wijzigen. Als je aangeeft helemaal geen gepersonaliseerde reclame te willen ontvangen, laten we je nog steeds advertenties zien, maar die komen misschien niet overeen met je interesses, aangezien die advertenties afgestemd zijn op de content en niet op de gebruiker.

Videoplayer (**): Wij maken gebruik van een door reclame ondersteunde videoplayer die walkthrough video’s over onze games afspeelt. Om je de juiste video te laten zien, worden je verzoekgegevens, waaronder begrepen je IP-adres, de URL die je hebt bezocht, en toestelgegevens door de derde-dienstverlener voor video's verwerkt op grond van onze gerechtvaardigde belangen. De via de videoplayer vertoonde advertenties worden uitsluitend gepersonaliseerd als je toestemming hebt gegeven voor gepersonaliseerde reclame.

Platform voor databeheer (**): Op grond van je toestemming verwerken we je Persoonsgegevens om je relevante spellen en advertenties te laten zien, op basis van de informatie over de spelletjes die je op de portals speelt. Daartoe worden je toestelgegevens, IP-adres en gegevens over de categorie spellen die je hebt gespeeld verzameld en naar een externe dienstverlener voor databeheer-platforms gestuurd.

Waarderingsfunctie (**): Je kunt de spellen op de portals waarderen door te kiezen tussen een duimpje omhoog of een duimpje omlaag. Het is in ons gerechtvaardigd belang om onze gebruikers een overzicht te geven welke spellen het populairst en best beoordeeld zijn. Als je op de waarderings-button klikt, slaan we alle stemgegevens op, op grond van de uitvoering van een overeenkomst. De uitkomst van alle ingediende waarderingen wordt gebruikt om een score tussen 1 en 5 te genereren voor elk spel, zodat je een overzicht krijgt van de meest populaire en de best gewaardeerde spellen. Daarnaast wordt een lokaal tekstbestand opgeslagen om te voorkomen dat je meerdere waarderingen voor hetzelfde spel kunt indienen. We slaan deze gegevens op in de lokale opslag van je browser en delen deze gegevens niet met andere partners.

Pushmeldingen (**): Wij mogen je pushmeldingen op je apparaat laten zien om je te informeren over nieuwe inhoud en aanbiedingen, als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Voor dit doel verwerken we informatie over de pagina die je hebt bezocht, je IP-adres en je apparaatgegevens en delen we deze informatie met een dienstverlener die ons helpt bij het maken van deze meldingen.

Account aanmaken/beheren (***) Je kunt bij Hyvesgames een account aanmaken om bepaalde spellen te spelen of om gebruik te maken van bepaalde diensten die alleen beschikbaar zijn voor geregistreerde gebruikers (bijvoorbeeld sociale interacties binnen sommige spellen). Wij bewaren je aanmeldingsgegevens (e-mailadres en wachtwoord) bij uitvoering van een overeenkomst, zodat je met verschillende apparaten kunt inloggen. Als je registratie middels de logingegevens van een platform van een derde verloopt (zoals Facebook of Google), dan sturen wij de identificatiegegevens en aanvraaggegevens van je account door aan het betreffende platform (inclusief het platform waar je je hebt aangemeld met je Facebook/Google gegevens). Je kunt je account op ieder moment verwijderen door een verzoek om verwijdering in te dienen. Om een verwijderingsverzoek in te dienen kun je contact opnemen met onze klantenservice of met onze Data Protection Officer via [email protected].

Forum (***): Het Forum op Hyvesgames is een betaalde hosting oplossing van Invision Community (https://invisioncommunity.com/) waar Azerion Gaming gebruik van maakt. Deze partij is gespecialiseerd is in community- / forumpakketten. Op de forum kun je communiceren met andere gebruikers van de Hyvesgames-community. Er is een single-sign-on aanmelding met je Hyvesgames-account. Dit betekent dat je automatisch ingelogd bent op het forum, nadat je bent ingelogd op Hyvesgames en het forum hebt geopend op Hyvesgames. Er wordt automatisch een account aangemaakt op het forum, gebruikmakend van de gegevens van je Hyvesgames-account. Eventuele problemen op het forum worden behandeld met het Support Team van Azerion Gaming .

Derden (**): Door hier te klikken zie je een overzicht van de derden met wie wij je Persoonsgegevens kunnen delen of die jouw Persoonsgegevens met ons kunnen delen.